Menekülés

Mihail Afanaszjevics Bulgakov
Menekülés
dráma
kisszínház
Kategória: 
Bemutató
Bemutató: 
2016. december 09. 19:00

nyolc álom

Fordította: Ungár Júlia

Humoristaként és sikeres drámaíróként kezdte a pályáját az eredetileg orvos Bulgakov. 1926-os Menekülés című darabját maga Sztálin nyilvánította szovjetellenesnek, és a szerző életében nem is játszották el. Kínos darab, nem tudták besorolni ideológiailag, a szerző magát a kiszámíthatatlan végzetet rajzolta meg, a teljes káoszt öntötte formába. Álomdramaturgiája olyan szabadságot ad az írónak, hogy a legnagyobb abszurditás is magától értődővé válik, folyamatosan meglepi és szórakoztatja a nézőt.

E mű nem az egyes menekülőké, hanem magáé a menekülésé. A nagy áradást látjuk, amely elsodorja és időlegesen vagy végleg maga alá gyűri a közösségüket veszített, mindenből kiszakadó, történelem sújtotta embereket, összekeveri a bűnöst és bűntelent, ismerőst és ismeretlent. A „nyolc álomban" csak rohanás van, a forgatagban az életükkel élni képtelenek és a mások életéről rémületes könnyedséggel ítélkezők egyaránt eltűnnek.

AZ ELŐADÁS HOSSZA KB. 150 PERC, EGY SZÜNETTEL.

Szereplők: 
Szerafima Korzuhina, pétervári hölgy
Golubkov, egyetemi magántanár
Afrikan, érsek, tábori püspök
Paiszij, szerzetes
Bajev, vörös ezredparancsnok
Buggyonij lovas
Csarnota, fehér tábornok
Ljuszka, Csarnota hadifelesége
Krapilin, Csarnota küldönce
De Brisard, fehér huszárezred parancsnok
Hludov, tábornok, fehér frontparancsnok
Golovan, kozákkapitány, Hludov adjutánsa
Állomásparancsnok
Állomásfőnök
Nyikolajevna, az állomásfőnök felesége
Paramon Iljics Korzuhin, Szerafima férje
Tyihij, a kémelhárító osztály vezetője
Szkunszkij, a kémelhárító osztály beosztottja
Gurin, a kémelhárító osztály beosztottja
Főparancsnok a fehéreknél
Arcocska, a pénztárablakban
Artur Arturovics, a svábbogárkirály
Görög Don Juan
Antoine Griscsenko, Korzuhin inasa
Alkotók: 
Díszlet
Jelmez
Dramaturg
Ügyelő
Rendezőasszisztens
Második asszisztens