Bulgakov levele Sztálinnak

Bulgakov (forrás: wikipedia)

J. V. Sztálinnak, a párt főtitkárának
M. I. Kalinyinnak, a Központi Végrehajtó Bizottság elnökének
A. I. Szvigyerszkijnek, a Művészetpolitikai Bizottság vezetőjének
Alekszej Makszimovics Gorkijnak
Moszkva 1929. július


Kérvény


Az idén lesz tíz éve annak, hogy irodalmi tevékenységemet elkezdtem a Szovjetunióban. Ebből a tíz esztendőből az utóbbi négyet a drámaírásnak szenteltem, 4 színdarabot írtam. Közülük hármat (A Turbin család napjai, Zojka lakása, Bíbor sziget) moszkvai állami színházak mutattak be, a negyediket, a Menekülést is elfogadta a Művész Színház, s már el is kezdték próbálni, amikor a darab bemutatását betiltották.
Most értesültem róla, hogy betiltották A Turbin család napjait és a Bíbor szigetet is. A Zojka lakását a 200. előadás után az elmúlt szezonban vették le a műsorról a hatóságok utasítására. A mostani szezonra tehát mindegyik darabom tiltólistára került, köztük a 300 előadást megért A Turbin család napjai.
1926-ban az OGPU ügynökének kíséretében kihallgatásra rendeltek be az OGPU-ra.
Néhány hónappal azelőtt az OGPU képviselői házkutatást tartottak nálam, elkobozták Naplóm három füzetét, valamint Kutyaszív című szatirikus kisregényem egyetlen példányát.
Műveim megjelenését a kritika egyre fokozódó figyelemmel kísérte, de egyetlen művem sem részesült soha, sehol egyetlen pozitív elbírálásban sem, sőt minél ismertebb a nevem a Szovjetunióban és külföldön, annál dühödtebb sajtótámadások értek, melyek végül féktelen szidalmazásban torkolltak.
Nem lévén erőm védekezni, kérvényt nyújtottam be, hogy legalább rövid időre külföldre utazhassak. Kérvényemet elutasították.
Írói pályafutásom tizedik évének végére megroppantam, életerőm fogytán. Üldözötten, abban a tudatban, hogy a Szovjetunión belül nincs esélyem műveimnek sem kiadására, sem színpadi bemutatására, a teljes idegösszeomlás határán fordulok Önökhöz, és kérem közbenjárásukat a Szovjetunió Kormányánál: UTASÍTSANAK KI A SZOVJETUNIÓ TERÜLETÉRŐL FELESÉGEMMEL L. JE. BULGAKOVÁVAL EGYÜTT, aki a jelen kérvényhez csatlakozik.


M. Bulgakov

 

 

Navigáció

Belépés

május 2017

Nagyszínház

május 2017

Kisszínház és Egyéb játszóhelyek


A színház bora 2016Facebook

Bemutató

Repertoárunkból